Belajarlah pada Siti Khadijah, Ummi Para Ibu

Oleh Herman RN

“…..Demi Allah, selama 25 tahun saya menikah dengan Khadijah, tak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya, tak ada satu tingkah pun yang membuat saya kecewa,”—Muhammad saw.

khadijahRasulullah saw. pernah mengalami kesedihan teramat dalam. Masa itu dikenal dengan “tahun kesedihan”. Salah satu penyebabnya ialah berpulang istri tercinta, Sayidah Siti Khadijah ra. Bagi Rasulullah Muhammad saw. tak ada satu pun wanita di muka bumi ini yang dapat menandingi kemuliaan hati dan jiwa Khadijah binti Khuwailid.

Read More »

Iklan

Abu Bakar, Bapaknya Para Mukmin

Oleh Herman RN

Abu BakrABU BAKAR as-Shiddiq, demikian nama sahabat Rasulullah yang satu ini. Ia merupakan satu dari empat sahabat terdekat Rasulullah saw. yang dijuluki sebagai khulafar rasyidin. Ada riwayat menyebutkan nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ia merupakan salah satu orang yang tercepat masuk Islam. Baginya, apa pun yang disampaikan Nabi Muhammad saw. adalah sebuah kebenaran. Itu sebab, ketika Muhamamd mengatakan “Aku adalah utusan Allah,” Abu Bakar langsung bersyahadat.

Read More »

Ulama-ulama Kharismatik Aceh

Aceh dan Islam seolah bagai dua sisi mata uang yang satu sama lain saling keterkaitan. Banyak ulama yang lahir dan besar di Aceh. Ulama-ualam itu kemudian ada yang menjadi simbol keperkasaan Aceh. Kendati telah ‘tiada’ mereka tetap kharisma di hati ureueng Aceh. Berikut tuhoe memaparkan beberapa ulama kharismatik tersebut. Tentunya masih banyak nama-nama lain yang tak sempat terekam dan tak mungkin termuat di halaman yang sempit. Adapun nama-nama di bawah ini adalah sampel betapa ulama menjadi ikon bagi Aceh.

Read More »