Napak Tilas Ék Haji Orang Aceh (bag.1)

Herman RN

haji

Labbaik Allahumma labbaikh… Labbaikaa laa syarika laka labbaikh… Innalhamda wanikmata laka walmulk laa syarikalakh…

Begitulah bacaan yang selalu terdengar dari Jamaah Calon Haji (JCH) di seluruh dunia. Doa talbiyah itu, jika diterjemahkan kira-kira bermakna “Aku datang memenuhi panggilan-Mu… Aku datang memenuhi perintah-Mu… Ya Allah, sesunguhnya segala puji dan nikmat itu adalah milik-Mu…”Baca selebihnya »

Iklan